Mgr. Michaela Kocnárová

diplomovaný psychoterapeut, kouč a psycholog

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Viaduct, Prvního pluku 12, Praha 8-Karlín
tel. 736 705 957, e-mail: michaela@kocnarova.com

Psychologické poradenství

Ve své práci uplatňuji psychologické poradenství většinou v úvodních setkáních s klienty, kteří se na mne obrací o radu jak řešit konkrétní problém. Součástí výstupu těchto konzultací bývá můj návrh či doporučení, jak danou situaci, problém řešit. V případě potřeby doporučím klientům kontakt na jiné příslušné pracoviště nebo odborníka.

Rada může inspirovat i pomoci. V některých případech ale nestačí, nebo nemusí být na místě.

V takovýchto případech se s klienty dohodneme na vzájemné spolupráci formou psychoterapie nebo koučováním. Zde získáte bezpečný prostor a podporu najít svůj vlastní způsob dosažení cíle či řešení a zároveň sebejistotu, vlastní kompetenci, odpovědnost i odvahu čelit i nadále životním výzvám.

Témata mých klientů, kteří se na mne obrátili s žádostí o psychologickou konzultaci:

  • osobní problémy
  • rodinné problémy
  • problémy s výchovou dětí
  • řešení vztahových problémů
  • zvládání životních krizí
  • psychosomatické potíže
  • psychosomatické obtíže dětí: bolesti hlavy, bolesti břicha
  • šikana ve škole, poruchy chování, změny chování a výkonu ve škole
  • a řada dalších individuálních témat

Individuální psychoterapie >

Koučování >

Psychologické poradenství