Mgr. Michaela Kocnárová

diplomovaný psychoterapeut, kouč a psycholog

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Viaduct, Prvního pluku 12, Praha 8-Karlín
tel. 736 705 957, e-mail: michaela@kocnarova.com

Profil

Svoji psychologickou dráhu jsem zahájila ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie pod supervizí PhDr. Evy Junkové a PhDr. Krejčířové, kterým vděčím za řadu svých odborných dovedností. Zde jsem rovněž složila zkoušku z klinické psychologie. Čtyři roky jsem se věnovala vývojové diagnostice dětí od narození až do mladšího školního věku, neuropsychologické diagnostice a psychoterapii dětí a dospívajících s psychosomatickými problémy. Pseudoepileptické záchvaty, kolapsové stavy, bolesti hlavy, bolesti břicha patřily k těm nejčastějším. Postupně mne tato práce přivedla i k psychoterapii rodičů nemocných dětí. Častými tématy byly vztahy, jak zvládnout roli matky/otce, manželky/manžela, roli ženy/muže, naplnění vlastních potřeb, vztah k sobě, apod.

Od roku 2005 jsem diplomovanou biosyntetickou terapeutkou. Psychoterapii se věnuji v rámci soukromé praxe a v poradně pro ženy v tísni AQUA Vitae. Zde pracuji se ženami, které trpí traumatickým stavem po umělém či spontánním potratu, tzv. postabortivním syndromem – PAS. V letech 2008-2010 jsem působila jako asistent lektorů mezinárodního výcviku v metodě Biosyntézy v Praze.

V roce 2009 jsem se začala věnovat rovněž koučování.

V pražském Tyflocentru jsem v letech 2009-2011 spolupracovala se zrakově postiženými klienty, jejichž cílem bylo začlenit se do pracovního procesu ve společnosti. Kromě toho jsem se zde věnovala konzultační činnosti a podpůrnému vedení lidí se zrakovým omezením.

Od roku 2010 externě spolupracuji s organizací Sanek s.r. o jako konzultantka a koučka se zaměřením na profesní a osobní rozvoj.

Baví mne spolupracovat s klienty motivovanými k osobnostnímu růstu. Moje motto: Život je výzva.

Vzdělání:

Kvalifikace

 • Jednooborová psychologie, filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (2000)
 • Mezinárodní Psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntézy (2000-2005)
  akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, a evropskou psychoterapeutickou asociací
 • Atestace z klinické Psychologie (IPVZ, 2003)

Průběžné vzdělávání:

 • Vzdělávací a supervizí kurzy a workshopy pořádané Mezinárodním institutem Biosyntézy ve Švýcarském Heidenu (2007 – dosud)
 • Psychoterapeutická supervize pořádaná ČIB, pod vedením Gabriell Hoppe
 • jednoletý mezinárodní výcvik v metodě somatické koučování , pořádaný Institutem Biosyntézy ve spolupráci s terapeutickým a rozvojovým centrem Pod křídly s.r.o

Odborná praxe

 • Práce psychologa/psychoterapeuta v soukromé praxi
 • Práce klinického psychologa ve Fakultní Thomayerově nemocnici na oddělení dětské neurologie
 • Práce psychoterapeuta v poradně pro ženy v tísni AQUA VITAE
 • Koučování v oblasti osobního a profesního rozvoje pro zrakově handicapované klienty při Tyflocentru o.p.s. Praha
 • Profesní koučování klientů Sanek s.r.o v rámci externí spolupráce
 • Přednášková činnost pro IPVZ: vývojová diagnostika, ADHD (2003)
 • Lektorování: komunikační dovednosti, zvládání stresu, prevence vyhoření (Česká pošta, Westminster komunikační akademie)


Mgr. Michaela Kocnárová