Mgr. Michaela Kocnárová

diplomovaný psychoterapeut, kouč a psycholog

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Viaduct, Prvního pluku 12, Praha 8-Karlín
tel. 736 705 957, e-mail: michaela@kocnarova.com

Koučování

Individuální koučování se zaměřením na osobní rozvoj v profesní nebo privátní sféře. Nejčastěji se věnuji tématům interpersonálních vztahů, komunikačně náročným situacím, vyjednávání a řešení konfliktů, rovnováze mezi prací a soukromým, rozvoji sebedůvěry, zlepšení fyzické kondice a posílení zdraví.

Koučování je vhodné tehdy, jsme-li nespokojeni s naší situací, sami se sebou, s naším životem a chceme-li dosáhnout změny nebo osobního rozvoje. Stojíme–li před rozhodnutím, stále přešlapujeme na místě, nebo se motáme v kruhu.


Používané metody:

 • somatické koučování, neboli práce s vnitřními signály a pohybovými projevy klienta, jejich rozvoj
 • metoda GROW
 • metoda systemického dotazování

Co získávají mí klienti během koučování

 • uvědomění si vnitřních hodnot , vlastních potřeb a vnitřních zdrojů
 • dovednosti a sebedůvěru v naplňování individuálního potenciálu
 • nové příležitosti a možnosti řešení problémů
 • sebejistotu v samostatném plánování, rozhodování a naplňování vytyčených cílů
 • psychickou a fyzickou rovnováhu a zdravé interpersonální vztahy

Některá z témat mých klientů:

 • prevence vyhoření
 • pracovní motivace
 • systematičnost, organizace práce
 • změna zaměstnání
 • profesní rozvoj
 • dokončení diplomové práce
 • snížení nadváhy
 • dosažení certifikátu v cizím jazyce
 • naučit se konečně angličtinu
 • změna zaměstnání
 • zahájení studia na VŠ
 • řešení partnerské krize
 • volba partnera
 • volba studia
 • přechod z mateřské dovolené do zaměstnání
 • koordinace rodičovské pracovní a partnerské role
 • a řada dalších…