Mgr. Michaela Kocnárová

diplomovaný psychoterapeut, kouč a psycholog

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Viaduct, Prvního pluku 12, Praha 8-Karlín
tel. 736 705 957, e-mail: michaela@kocnarova.com

Individuální psychoterapie

Traumatické a postaraumatické stavy

Psychické obtíže po interrupci či potratu /Postabortivní syndrom/

Vztahy

Přizpůsobení se novým životním etapám a rolím

Podpora v krizových situacích


 • narození dítěte
 • mateřská resp. otcovská dovolená
 • těhotenství
 • sterilita
 • potrat
 • rozchod, rozvod
 • změna zaměstnání
 • nezaměstnanost
 • krize středního věku
 • odchod do důchodu
 • mateřská dovolená

Používané metody:

 • psychoterapie - Biosyntéza
 • krizová intervence
 • podpůrná psychoterapie
 • somatické koučování
 • práce s vnitřními signály a pohybovými projevy klienta, jejich rozvoj
 • psychologické poradenství

Co nabízím klientům během našich setkání v obdobích krize a změn?

 • podporu
 • provázení a vedení
 • strukturace a kroky vedoucí k orientaci, řešení nebo změně
 • nalezení opěrných bodů
 • využití vnitřních zdrojů ke zvládnutí situace

Zisky a osobnostní růst v psychoterapii?

 • uvědomění si vnitřních hodnot, vlastních potřeb a vnitřních zdrojů
 • schopnost sebevyjádření, respekt a odpovědnost k sobě i k druhým
 • dovednosti a sebedůvěra k naplňování osobního potenciálu
 • nové příležitosti a možnosti řešení problémů
 • zdravé vztahy
 • psychická a fyzická rovnováha a zdravé mezilidské vztahy

Témata:

 • osobní rozvoj
 • psychosomatické obtíže
 • bolesti hlavy
 • bolestmi páteře a zad
 • chronická únava
 • poruchy spánku
 • psychický stres
 • chronické konflikty ve vztazích
 • dlouhodobé duševní napětí
 • poruchy vztahu k sobě, nepřijetí sebe sama, svého těla
 • vztahy a postoje k lidem a sociálním hodnotám
 • téma ochrany , zázemí, závislosti a nezávislosti
 • životní styl a osobní vlastnosti
 • schopnost soustředěnosti
 • šok nebo úlek

Individuální psychoterapie

Koučování >

Psychologické poradenství >