Mgr. Michaela Kocnárová

diplomovaný psychoterapeut, kouč a psycholog

Soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe
Viaduct, Prvního pluku 12, Praha 8-Karlín
tel. 736 705 957, e-mail: michaela@kocnarova.com

Biosyntéza - terapeutická metoda

Biosyntéza je celostní terapeutická metoda reprezentující nový přístup v somatické psychoterapii, založena Davidem Boadellou v 70 letech 20. století. V roce 1998 byla uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (EAP) > jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie. V prosinci 2010 byla akreditována Ministerstvem zdravotnictví v ČR.

Biosyntetická terapie se zaměřuje na propojování tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního. Stres způsobuje blokády a napětí na všech třech zmiňovaných úrovních. V terapii se proto vedle rozhovoru klient setká i s postupy zaměřujícími se na práci s dechem, s pohybem, s představami.

Klient je během terapie doprovázen k uvědomění si svého těla. Jak fyzický stav ovlivňuje jeho myšlenky, emoce, představivost, vědomí a jednání. A naopak se klient učí vnímat, jak psychické procesy ovlivňují jeho fyzické zdraví.

V psychoterapii má klient neustálou kontrolu nad děním, jeho vjemy a prožitky jsou vždy rozhodující. Jako terapeutka se svojí přítomností snažím spoluvytvářet pocit bezpečí a bezpečný vztah ve kterém se odvíjí růstový a úzdravný proces klienta, člověka.

Metoda biosyntézy se nesoustředí pouze na nemoc a problém, ale vnímá zdravé momenty, přednosti a možnosti člověka. V terapeutické práci to můžeme nazvat hledáním, přijetím a čerpáním z vnitřních kvalit a zdrojů, které v sobě má každý z nás. Nejsou pouze naším fyzickým zdravotním stavem, ale zahrnují i vzpomínky na naše zážitky, obrazy, víru, hodnoty, umění, očekávání, naděje, přátele, rodinu, vlastnictví resp. práci.

Životní zdroje každého z nás jsou vždy přítomny. Často si jich člověk není vědom, nebo s nimi vzhledem ke stresu či traumatickým událostem není schopen být v kontaktu a čerpat z nich. Biosyntetická terapie pomáhá člověku se s vlastními zdroji kontaktovat. Využívat jich k dosažení emoční rovnováhy, k vyváženosti v těle, v mysli, ve vztazích, v životě.

Více informací o metodě naleznete na:

Biosynthesis